राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति/योजना आयोगको संयुक्त छलफल कार्यक्रम, मितिः२०७५।०९।२६, समिट होटल, कुपोन्डोल ।