सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकः मिति २०७५ ज्येष्ठ १५ गते, मंगलबार