"प्रभावकारी र कुशल विकासका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य" विषयक नीति संवाद कार्यक्रम