३८ अाैं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (मिति २०७३।०९।१८)