सम्पर्क ठेगाना

  • राष्ट्रिय योजना आयोग
    सिंहदरबार, काठमाडौं
  • फोन: (+९७७)-१-४२११०३२
  • ईमेल: npc@npc.gov.np
  • फ्याक्स: (+९७७)-१-४२११७००
  • सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२१११४३

Feedback