निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सचिवालयका कर्मचारीहरू सिँहदरवार सरसफाइ सम्बन्धि कार्यक्रम मा सहभागी हुँदै मिति २०७३-५- २१