रा.वि.स.स.वैठकको पूर्व तयारी वैठक (११ देखि १३ पौष २०७३) रा‌.यो.अा. हलमा