नयाँ सदस्य डा. गोविन्द राज भट्ट तथा सदस्य, प्रो. हिरेन्द्रमान प्रधानको स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम