राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवज्यू श्री शरद चन्द्र पौडेलको सेवा निवृत्त हुँदाको बिदाई कार्यक्रम, मितिः २०७५ ज्येष्ठ १५