आयोग पदाधिकारी

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  के. पी. शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एब्ं रा. यो. आ. को अध्यक्ष
ईमेल: pm@npc.gov.np
श्री शरद चन्द्र पौडेल

श्री शरद चन्द्र पौडेल

सदस्य सचिव
ईमेल: scpaudel@npc.gov.np
पोर्टफोलियो
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
श्री लोकदर्शन रेग्मी

श्री लोकदर्शन रेग्मी

मुख्य सचिव एवं पदेन सदस्य
ईमेल:
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
डा. राजन खनाल

डा. राजन खनाल

अर्थ सचिव एवं पदेन सदस्य
ईमेल:
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्