आयोग पदाधिकारी

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  के. पी. शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एब्ं रा. यो. आ. को अधक्ष्य
ईमेल: pm@npc.gov.np
डा. चन्द्र कान्त पौडेल

डा. चन्द्र कान्त पौडेल

सदस्य
ईमेल: ckpoudel@npc.gov.np
प्रोफाइल हेर्नुहोस् पोर्टफोलियो
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठ

डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठ

सदस्य
ईमेल: sbshrestha@npc.gov.np
प्रोफाइल हेर्नुहोस् पोर्टफोलियो
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
प्रा. डा. गीता भक्त जोशी

प्रा. डा. गीता भक्त जोशी

सदस्य
ईमेल: gbeejoshi@npc.gov.np
प्रोफाइल हेर्नुहोस् पोर्टफोलियो
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
विष्णु प्रसाद लम्साल

विष्णु प्रसाद लम्साल

सदस्य सचिव
ईमेल: bplamsal@npc.gov.np
पोर्टफोलियो
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
श्री लोकदर्शन रेग्मी

श्री लोकदर्शन रेग्मी

मुख्य सचिव एवं पदेन सदस्य
ईमेल:
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
श्री शंकर प्रसाद अधिकारी

श्री शंकर प्रसाद अधिकारी

अर्थ सचिव एवं पदेन सदस्य
ईमेल:
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्