कार्य विभाजन विवरण

सि.नं.

उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य- सचिव

क्षेत्र

सहसचिव/महाशाखा प्रमुख

शाखा

क्षेत्र

 

माननीय कार्यवाहक उपाध्यक्ष, डा. दिलबहादुर गुरुङ

 

परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, शहरी विकास, दिगो विकास लक्ष्य १, २, ६ र १० एवम् समग्र समन्वय तथा गण्डकी प्रदेश एवम् सदूरपश्चिम प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

श्री सुशील ढकाल

अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय

कृषि, तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, खानेपानी तथा सरसफाइ, संवैधानिक अङ्गहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,  दिगो विकास लक्ष्य १,२ र ६,  गण्डकी प्रदेशको तहगत समन्वय, 
श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ

पूर्वाधार तथा उत्पादन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

 

 


 

माननीय सदस्य, डा. रामकुमार फुयाल

 

 

 

समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, तथ्याङ्क, अर्थ, वैदेशिक सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, नयाँ आयोजना, समपूरक अनुदान,  दिगो विकास लक्ष्य ८, ९, १० र १७ एवं बाग्मती प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

 

 श्री राजेन्द्र कुमार पौडेल

आर्थिक व्यवस्थापन

समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, अर्थ, तथ्याङ्क, दिगो विकास लक्ष्य ८, १० र १७ एवं बाग्मती प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

श्री धनिराम शर्मा

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

उद्योग, वाणिज्य तथा  आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य ९

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

वैदेशिक सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य ८ 

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ

पूर्वाधार तथा उत्पादन

समपूरक अनुदान र नयाँ आयोजना

 

 


 

माननीय सदस्य, डा. उमाशंकर प्रसाद  

 

 

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, युवा तथा खेलकूद, दिगो विकास लक्ष्य ३ एवं मधेश प्रदेशको तहगत समन्वय

 

 

 

डा. किरण रुपाखेती

सुशासन तथा सामाजिक विकास

स्वास्थ्य  तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

श्री वैकुण्ठ निधि शर्मा

प्रशासन

युवा तथा खेलकूद

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ 

पूर्वाधार तथा उत्पादन

सार्वजनिक निजी साझेदारी 

 

 

माननीय सदस्य, प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण 

शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, लगानी मञ्च, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, दिगो विकास लक्ष्य ७, ११, १२, १६ र १७ एवं प्रदेश १ को विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ 

पूर्वाधार तथा उत्पादन

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, लगानी मञ्च

श्री सुशील ढकाल

अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय

अनुसान्धान तथा अन्वेषण,  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

 

 

माननीय सदस्य, श्री सलोनी प्रधान सिंह

 

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, महिला,  बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, गृह, विशेष अनुदान,  दिगो विकास लक्ष्य ५, ९, १०, १३, १५ र १६ एवं लुम्विनी प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

डा. किरण रुपाखेती 

सुशासन तथा सामाजिक विकास

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, विशेष अनुदान

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ

पूर्वाधार तथा उत्पादन

वन तथा वातावरण

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

गृह, लुम्विनी प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

माननीय सदस्य, पुष्परमण वाग्ले (पि‌एच.डी.)

 

 

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि,  खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, दिगो विकास लक्ष्य ४ र ६ एवं कर्णाली प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

श्री वैकुण्ठ निधि शर्मा

प्रशासन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

श्री धनिराम शर्मा

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

श्री सुशील ढकाल

 

अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय

 
दिगो विकास लक्ष्य ४ र ६ एवं कर्णाली प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

सदस्य-सचिव
श्री केवल प्रसाद भण्डारी 

संवैधानिक अङ्गहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आयोजना बैङ्क, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीयकरण तथा अनुगमन, आयोगको वैठक, प्रशासनिक सुशासन र समन्वय

 

   सबै महाशाखा