कार्य विभाजन विवरण

सि.नं.

उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य- सचिव

क्षेत्र

सहसचिव/महाशाखा प्रमुख

शाखा

क्षेत्र

कैफियत

 

   

 

माननीय उपाध्यक्ष, डा. विश्वनाथ पौडेल

  

 

समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, समपूरक एवं विशेष अनुदान, सार्वजनिक निजी साझेदारी नयाँ आयोजना, वैदेशिक सहायता, लगानी मञ्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, दिगो विकास लक्ष्य १७ एवं समग्र समन्वय र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

  

 

 

श्री राजेन्द्र कुमार पौडेल

आर्थिक व्यवस्थापन

समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र तथा आर्थिक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, मध्यकालीन खर्च संरचना, तथ्याङ्क, अर्थ, वित्त, नीति संवाद तथा लगानी मञ्च, सुदुरपश्चिम प्रदेशको तहगत समन्वय 

 

श्री धनिराम शर्मा

अनुगमन  तथा मूल्याङ्कन

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नतिजा व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण, दिगो विकासको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

 
श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ

पूर्वाधार तथा उत्पादन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सार्वजनिक निजी साझेदारी, नयाँ आयोजना  

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

परराष्ट्र, गृह, नयाँ आयोजना, वैदेशिक सहायता र विपद् व्यवस्थापन

 

 

माननीय सदस्य, डा. दिलबहादुर गुरुङ

 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, शहरी विकास, दिगो विकास लक्ष्य १, २, ६, १० र ११ एवं गण्डकी प्रदेशको तहगत समन्वय

 

श्री सुशील ढकाल

 

अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय

 
कृषि, तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, खानेपानी तथा सरसफाइ, संवैधानिक अङ्गहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अनुसान्धान तथा अन्वेषण, गण्डकी प्रदेश तहगत समन्वय, समग्र तहगत समन्वय , दिगो विकास लक्ष्य १,२ र ६ 

 

 

 

माननीय सदस्य, डा. रामकुमार फुयाल

 

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, तथ्याङ्क, दिगो विकास लक्ष्य ८ र ९ एवं बाग्मती प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

 श्री राजेन्द्र कुमार पौडेल

आर्थिक व्यवस्थापन

तथ्याङ्क, दिगो विकास लक्ष्य ८ र ९ एवं बाग्मती प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

श्री धनिराम शर्मा

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

उद्योग, वाणिज्य तथा  आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र दिगो विकास लक्ष्य ८ 


 

 

माननीय सदस्य, डा. उमाशंकर प्रसाद  

 

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, युवा तथा खेलकूद, दिगो विकास लक्ष्य ३ एवं प्रदेश नं. २ को तहगत समन्वय

 

 

डा. किरण रुपाखेती

सुशासन तथा सामाजिक विकास

स्वास्थ्य  तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

श्री वैकुण्ठ निधि शर्मा

प्रशासन

युवा तथा खेलकूद

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

 

 
माननीय सदस्य, प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण 

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, दिगो विकास लक्ष्य ७, १२ र १६ एवं प्रदेश १ को विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ 

पूर्वाधार तथा उत्पादन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास,सार्वजनिक निजी साझेदारी, नयाँ आयोजना/आयोजना बैङ्क,

 

श्री सुशील ढकाल

अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, अनुसान्धान तथा अन्वेषण,

 

 

माननीय सदस्य, श्री सलोनी प्रधान सिंह

 

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, महिला,  बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, दिगो विकास लक्ष्य ५, १०, १३  र १५ एवं लुम्विनी प्रदेशको विाकस सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

डा. किरण रुपाखेती 

सुशासन तथा सामाजिक विकास

 महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ

पूर्वाधार तथा उत्पादन

वन तथा वातावरण

श्री प्रकाश दाहाल

दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

लुम्विनी प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

 

माननीय सदस्य, पुष्परमण वाग्ले (पि‌एच.डी.)

 

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि,  खानेपानी तथा सरसफाइ, दिगो विकास लक्ष्य ४ र ६  एवं कर्णाली प्रदेशको विकास सम्बन्धी तहगत समन्वय

 

श्री वैकुण्ठ निधि शर्मा

प्रशासन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

 

श्री बिजु कुमार श्रेष्ठ

पूर्वाधार तथा उत्पादन

सहरी विकास  

सदस्य-सचिव
श्री केवल प्रसाद भण्डारी 

संवैधानिक अङ्गहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आयोजना बैङ्क, राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण, आयोगको वैठक, प्रशासनिक सुशासन र समन्वय

 

   सबै महाशाखा